Realizacja inwestycji a prawo ochrony środowiska – czyli kilka słów o BDO

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, w skrócie BDO, to system informatyczny uruchomiony w latach 2018-2020. Umożliwia gromadzenie i zarządzanie informacjami związanymi z gospodarowaniem odpadami przez przedsiębiorców. W związku z tym wiele firm jest zobowiązanych do wpisu do rejestru BDO, jak również prowadzenia w odpowiedniej formie ewidencji oraz tworzenia sprawozdań ze swojej działalności.

Baza danych o odpadach - Aku-Tech

Obowiązek rejestracji w BDO przed założeniem firmy

Do firm, które muszą dokonać rejestracji w BDO, należą podmioty generujące i transportujące odpady w związku z działalnością produkcyjną albo handlową. Są to firmy wprowadzające na teren naszego kraju produkty takie jak:

  • pojazdy,
  • akumulatory,
  • sprzęt elektryczny lub elektroniczny.

Ponadto dotyczy to przedsiębiorców sprzedających, między innymi, oleje lub mieszanki olejowe, smary, jak również prowadzące odzysk odpadów powstałych na bazie tych produktów. Nie są to oczywiście wszystkie rodzaje działalności wymagające rejestracji.

Pełna lista jest znacznie dłuższa i znajduje się w ustawie z 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej.

Dla ułatwienia można zajrzeć na stronę internetową biznes.gov.pl, gdzie znajdziemy szczegółowe zestawienie. Należy się z nim zapoznać przed założeniem działalności, bo wpis należy wykonać zanim zaczniemy działać w ramach naszej firmy. Warto również pomyśleć o outsourcingu BDO czyli zleceniu prowadzenia ewidencji specjalistycznym firmom i mieć pewność, że nie poniesiemy żadnych kar ani ukrytych kosztów. Kompleksowa obsługa firm z zakresu BDO jest naprawdę bardzo korzystną opcją jeżeli chcesz założyć firmę i nie masz rozeznania ani wiedzy w zakresie odpadów.

Nie każdy musi się rejestrować w BDO

Ustawa o odpadach dopuszcza jednak kilka wyjątków zwalniających z rejestracji BDO. Występuje podmiotowe i przedmiotowe zwolnienie z BDO. Jeśli firma podpisze umowę z zewnętrznym podmiotem na świadczenie usług w zakresie budowy lub remontu obiektów albo sprzątania i konserwacji, nie musi uzyskiwać wpisu do rejestru BDO. W takiej sytuacji odpady będzie wytwarzać oddzielny podmiot, który ma obowiązek rozliczenia się z rejestracji w bazie danych. Przykładowo może być to firma świadcząca usługi w zakresie naprawy oświetlenia w biurze. W ten sposób możemy przerzucić część odpowiedzialności na wyspecjalizowany podmiot.

Rejestr BDO - Aku-Tech

Koszty i formalności

Rejestracja w systemie BDO jest odpłatna i wynosi 100 złotych dla mikro przedsiębiorców oraz 300 złotych dla pozostałych podmiotów. Warto dodać, że opłata jest jednorazowa, nawet jeśli działalność wymaga wpisania do rejestru w więcej niż jednym zakresie. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie potwierdzające, że wprowadzone dane są zgodne ze stanem faktycznym. Podanie nieprawdziwych informacji skutkuje odpowiedzialnością karną.

W niektórych przypadkach do wniosku należy dołączyć także komplet dokumentów związanych z planowaną działalnością, na przykład kopie umów podpisanych z producentami sprzętu elektronicznego. Jest to uzależnione od rodzaju przyszłej firmy. Urząd w terminie 30 dni potwierdza wpis i nadaje indywidualny numer rejestrowy, który musi być następnie umieszczany na dokumentach związanych z naszą działalnością. W takim samym terminie 30 dni należy zgłaszać wszelkie zmiany informacji zawartych w rejestrze lub w zakresie działalności. Jest to istotne, bo niedopełnienie tych obowiązków grozi karą grzywny lub nawet aresztu.

Zaawansowany system online

Prowadzenie ewidencji BDO wymaga logowania się do systemu dostępnego na stronie rejestr-bdo.mos.gov.pl. Jest to dość rozbudowane narzędzie, dlatego dostępne są tu szczegółowe instrukcje obsługi — zarówno w formie drukowanej, jak i jako filmy instruktażowe. Oprogramowanie nie nakłada specjalnych wymagań, ale potrzeba jest aktualna przeglądarka internetowa i stały dostęp do sieci. Wszelkie dane są wprowadzane w systemie w czasie rzeczywistym, tak więc mamy pełny dostęp do danych oraz opcji ich modyfikacji w razie potrzeby. W przypadku dużych firm system BDO może być zintegrowany z zewnętrznymi aplikacjami do prowadzenia ewidencji odpadów. Informacje są wtedy przesyłane do rejestru BDO z oprogramowania sprzedawanego komercyjnie. Może to skrócić czas potrzebny na wykonywanie czynności ewidencyjnych i ułatwić zarządzenia dokumentami. Ponadto jest to wygodniejsze w przypadku awarii, bo zewnętrzny program może zapewnić ciągłość ewidencji odpadów, a następnie automatyczne uzupełnić informacje w systemie BDO. Należy pamiętać, że BDO to baza danych o odpadach oraz opakowaniach. W związku z tym firma musi się w nim znaleźć nawet wtedy, gdy produkuje same opakowania. Wynika to z faktu, że większość z nich prędzej czy później stanie się właśnie odpadami. Szczególną uwagę trzeba zwrócić na opakowania jednorazowe, na przykład torby do pakowania produktów. W każdy przypadku należy szczegółowo zapoznać się obowiązkami wymienionymi w wymienionej ustawie z dnia z 11 maja 2001 r.

BDO - Aku-Tech


Dodaj komentarz