Wyrok TSUE w sprawie kredytów frankowych: Zmiana dynamiki dla banków i konsumentów

Kredyty frankowe, zwane również kredytami denominowanymi we frankach szwajcarskich, były chętnie zaciągane w Polsce, zwłaszcza kiedy kurs franka szwajcarskiego był na rekordowo niskim poziomie. Jednak kiedy kurs franka szwajcarskiego gwałtownie wzrósł, kredyty te stały się dla wielu osób dużym problemem.

Złożoność tych kredytów doprowadziła do powstania wielu spraw sądowych. W niektórych z nich wykryto tzw. niedozwolone klauzule w umowach kredytowych. Banki początkowo były niechętne do zawierania ugód i często pozywały klientów o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału, nawet jeśli umowa kredytowa była uznana za nieważną.

Wyrok TSUE w sprawie kredytów frankowych: Zmiany dla banków i konsumentów
Wyrok TSUE w sprawie kredytów frankowych: Zmiany dla banków i konsumentów

Wyroki TSUE zmieniły „reguły gry”

Wyroki TSUE były korzystne dla konsumentów, stwierdzając, że bank nie ma prawa żądać od konsumenta rekompensaty wykraczającej poza zwrot wypłaconego kapitału. TSUE uznał również, że sądy mogą zarządzać środek tymczasowy w postaci zawieszenia spłaty rat kredytu w trakcie trwania procesu o ustalenie nieuczciwego charakteru warunków umowy. W przypadku uznania umowy kredytu za nieważną z powodu nieuczciwych warunków, konsumenci mogą żądać od banku rekompensaty wykraczającej poza zwrot zapłaconych rat miesięcznych. Prawo Unii Europejskiej stoi na przeszkodzie, aby banki dochodziły podobnych roszczeń względem konsumentów.

Problemy z bankami i konsekwencje wyroków TSEU

Początkowo banki były niechętne do zawierania ugód i często pozywały klientów o wynagrodzenia za korzystanie z kapitału, nawet pomimo uznania umowy kredytowej za nieważną. Jednak wyrok TSUE jasno zakazał takich praktyk. Wyrok był zgodny z opinią rzecznika generalnego TSUE, która wskazywała, że sądy krajowe będą musiały rozstrzygnąć, czy kredytobiorcom przysługuje wynagrodzenie za korzystanie przez bank z ich środków po unieważnieniu umowy. Prawo unijne nie stoi na przeszkodzie, by konsumenci wysuwali takie roszczenia.

Wyrok TSUE w sprawie kredytów frankowych
Wyrok TSUE w sprawie kredytów frankowych

Konsekwencje wyroku TSUE były znaczące dla sektora bankowego. Banki, które oczekiwały miliardów, prawdopodobnie nie uzyskają od konsumentów nic, a dodatkowo poniosą koszty postępowań sądowych. Reakcje na wyrok były mieszane, z konsumenci wyrażającymi radość, a sektor bankowy przeżywając trudny dzień, zwłaszcza na giełdzie, gdzie indeks WIG-Banki zanotował spadek.

W ogólnym ujęciu, wyrok TSUE wprowadził znaczące zmiany w dynamice między bankami i konsumentami w Polsce, zdecydowanie przesuwając równowagę w kierunku ochrony praw konsumentów.

Pomoc prawnika w sprawach frankowych

Banki nie złożyły broni, być może będą też forsować kontrpozwy. Choć sytuacja rozwija się korzystnie w stronę frankowiczów, nadal wiele problemów jest nierozwiązanych a batalie w sądzie mogą trwać lata.

Pomoc prawnika przy prowadzeniu spraw związanych z kredytami frankowymi z bankami
Pomoc prawnika przy prowadzeniu spraw związanych z kredytami frankowymi z bankami

Pomoc prawnika (adwokata lub radcy prawnego) jest kluczowa dla osób, które zaciągnęły kredyty frankowe i chcą walczyć z bankami.

Pomoc w Bydgoszczy od naszego partnera: Kancelaria Adwokacka Adwokata Rafała Przybyszewskiego pomaga frankowiczom

W związku z tym dla osób z Bydgoszczy polecimy naszego partnera Kancelarię Adwokacką Adwokata Rafała Przybyszewskiego specjalizującą się w sprawach dotyczących kredytów frankowych.

Rafał Przybyszewski: Kredyty frankowe – kancelaria prawna w Bydgoszczy

Kancelaria prawna dla frankowiczów w Bydgoszczy Rafał Przybyszewski pomogła już wielu osobom

Adwokat Rafał Przybyszewski pomaga klientom w procesie sądowym, reprezentując ich interesy i dążąc do unieważnienia umowy kredytowej, co może umożliwić przywrócenie sytuacji sprzed zawarcia umowy.

Jak to wygląda w praktyce? (przykładowe działania)

Kancelaria specjalizująca się w prawie frankowym zapewnia konsultacje dla wszystkich swoich klientów. Pierwszym krokiem jest przeprowadzenie przez prawnika analizy kontraktu w celu wykrycia ewentualnych klauzul niedozwolonych, a także wstępne oszacowanie sumy, która może być należna od banku. Te kroki są realizowane podczas spotkania. Jeśli prawnik uzna sprawę za odpowiednią do rozprawy sądowej, kredytobiorca otrzymuje historię spłat kredytu od banku. Po jej otrzymaniu, ekonomista współpracujący z kancelarią przeprowadza szczegółowe obliczenia potencjalnie należnych od banku środków.

Następnie kredytobiorca wysyła do banku reklamację wraz z żądaniem zapłaty. Bank odpowiednio odpowiada na tę reklamację. Później adwokat przygotowuje pozew i składa go do Sądu Okręgowego. Proces sądowy związany z dochodzeniem roszczeń z umów frankowych może trwać nawet do dwóch lat. W przypadku klientów z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, pozwów najczęściej składamy do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy lub w Toruniu. Coraz większa liczba klientów wybiera kierowanie swoich pozwów do wydziału frankowego w Sądzie Rejonowym w Warszawie.

Uwaga: Treść niniejszego artykułu ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porad prawnych. Jest to jedynie opinia autora i redaktora serwisu. Informacje zawarte w artykule nie powinny być używane jako podstawa do podjęcia decyzji prawnych bez konsultacji z wykwalifikowanym doradcą prawnym. Autor oraz serwis nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek działania podjęte na podstawie treści zawartych w artykule.

Dodaj komentarz